Coaxial Light

Feature

•  표면의 반사가 높은 대상검사
•  스크래치, 금속,유리표면등 검사용의
• 
특수 하프밀러 사용

•  좁은곳에서 사용이 용의

Product Specifications

Model

Color

Voltage

A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

Download

KLC-HM-22x18

White

12V / 24V

66

30

30

22x18

KLC-HM-31

Red

12V / 24V

76

40

40

Ø31

KLC-HM-50x30

Blue

12V / 24V

76

72

54

50x30

KLC-HM-50x50

Red

12V / 24V

130

84

80

50x50

KLC-HM-70x70

White

12V / 24V

154

110

103

70x70

KLC-HM-130x60

Green

12V / 24V

110

138

78

130x60

KLC-HM-160x70

Blue

12V / 24V

157

240

119

160x70

KLC-HM-160x160

White

12V / 24V

234

210

188

160x160

KLC-HM-210x70

White

12V / 24V

152

251

100

210x70

KLC-HM-500x50

Red

12V / 24V

130

534

80

500x50

Dimension

•  A : Housing Length
•  B : Housing Width
•  C : Height
•  D : Window Size

COPYRIGHT(C) 2009 KVISION. ALL RIGHTS RESERVED.

인천시 연수구 송도미래로30 스마트밸리 E2101-2호